Info over VEEN

Stichting VEEN is een particuliere natuurorganisatie. Initiatiefnemer en oprichter ervan is Piet Blankers uit Meijel, die al decennia lang in de Peel actief was als natuurbeschermer. Zijn initiatief werd al spoedig enthousiast omarmd door Frans van Geffen uit Weert. Samen stelden zij de statuten op die op 13 november 2001 notarieel werden vastgelegd. Daarna werd het bestuur aangevuld met Harrie van den Berg uit Meijel en Herman Peeters uit Asten, die bereid werd gevonden om zijn ‘bedrijfsmatige kennis’ in dienst van de Peelnatuur te stellen. In de jaren daarna werd het bestuur een aantal keren aangevuld en groter. In 2022 is er een grote bestuurswissel geweest en het huidige bestuur bestaat uit 6 leden.  Daarnaast zijn er een groot aantal vrijwilligers actief binnen de stichting.

De Stichting VEEN koopt landbouwgronden op die direct grenzen aan bestaande Peelreservaten, met name aan de Verheven Peel (Deurnese- en Mariapeel en omgeving). Het primaire doel is om door vernatting een bijdrage te leveren aan het herstel van hoogveen in die reservaten. Op de aangekochte gronden bestaat het beheer vooral uit verschraling door ze minstens éénmaal per jaar te hooien met als doel het realiseren van bloemrijke schraalgraslanden en wellicht in de toekomst blauwgrasland. De naam blauwgrasland is afkomstig van de blauwachtig gekleurde planten die er groeien (o.a. blauwe zegge en blauwe knoop). Vroeger waren er in Nederland grote oppervlakten blauwgrasland, tegenwoordig is er nog maar een zeer klein deel bewaard gebleven in reservaten.

Meestal wordt ook het raster een aantal meters terug geplaatst. Die perceelsrand wordt dan ingezaaid als akkerrand of we laten hem verruigen om daardoor de soortenrijkdom aan planten en dieren zoveel mogelijk te vergroten.

Steun stichting VEENDe aangekochte grond blijft dus in agrarisch gebruik. De Stichting VEEN werkt bij het beheer samen met landbouwers uit de buurt, eventueel door de boer die hen de grond verkocht heeft. De gronden zijn ook toegankelijk voor het publiek.

De Stichting VEEN heeft vanaf 2006 al enkele tientallen hectaren grond aangekocht in Meijel, Panningen, Sevenum en Deurne. De verwachting is dat areaal de komende jaren geleidelijk uit te breiden.

De stichting wordt vooral gesponsord door de stichting DOEN van de Nationale Postcodeloterij, maar ook enkele particulieren leveren een bijdrage. VEEN is door de belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften en legaten zijn daarom aftrekbaar voor de belasting. Giften kunnen gestort worden op rekeningnummer: NL52TRIO0391184776 t.n.v. Stichting VEEN.

 

Contact gegevens

Miriam Willems (secretaris)

E:

NL52TRIO0391184776
t.n.v. Stichting VEEN

Laatste nieuws

Logo Stichting DOEN