Inkijkexemplaar Heel de Peel

ISBN: 978-90-9033422-6 Over allerlei aspecten van het unieke hoogveen-moerasgebied de Peel is al veel gepubliceerd, maar in dit fraaie boek wordt dat allemaal in één band bijeengebracht. Vandaar de naam Heel de Peel. Zeven ervaren Peelauteurs schrijven in heldere bewoordingen over hun diverse disciplines: geologie, geogra e, archeologie, ora en fauna, ontginningen, verveningsgeschiedenis en cultuurhistorie. Spe- ciale aandacht is er voor de huidige bedreigingen van de Peelnatuur en de plannen voor natuurontwik- keling, gericht op hoogveenherstel (héél de Peel!). Daarbij wordt niet alleen aandacht besteed aan de twee grote Peelreservaten de Groote Peel en de Verheven Peel, maar ook aan de talrijke kleinere Peelrestanten. De ruim vierhonderd pagina’s worden geïllustreerd met enkele honderden, leerzame en schitterend vormgegeven foto’s, kaarten, gra eken en tabellen. Het boek is een must voor alle bewoners van hún Peel, en verder voor iedereen die geïnteresseerd is in dit voor Nederland, en zelfs voor Europese begrippen zeer bijzondere natuurgebied. Heel de Peel wordt uitgegeven door stichting VEEN (Verwerving Extra Eigendommen voor Natuu- rontwikkeling), een stichting die door aankoop en beheer van gronden een bijdrage wil leveren aan het behoud en herstel van het hoogveengebied .

RkJQdWJsaXNoZXIy MjcwNzc=