Bomen planten in de Belgenhoek

In het kader van de compensatieregeling van de herplantplicht van bomen heeft de stichting VEEN op zaterdag 4 maart in opdracht van de gemeente Peel en Maas 1 hectare bomen en struiken geplant. Op het perceel van de stichting VEEN in de Belgenhoek van Grashoek zijn de bomen geplant: 1950 eiken, 1950 beuken en 1950 berken. Bovendien zijn voornamelijk op het zuiden de volgende bessendragende struiken geplant: 200 vuilbomen, 200 Gelderse rozen, 100 hazelaars en 150 stuks kardinaalsmuts.

Grard Smedts maakte een natuurtechnisch verantwoord plan. Na een grondige voorbereiding van de secretaris van de stg. VEEN, Piet Blankers en bestuurslid Harrie Loomans zijn 24 vrouw/man sterk om 09.00u met veel teamwork voortvarend aan de slag gegaan.
Om 12.00u was de klus geklaard. De beloning in de vorm van worstenbroodjes werd in dankbaarheid aanvaard.

De weergoden waren ons welgezind met een bijna lenteachtige dag. En toen in de avond de bomen ook nog door veel regen werden voorzien van vocht kunnen we zeggen dat het een zeer succesvolle boomplantdag is geworden. De bomen kunnen nu hun werk gaan doen waarvoor ze zijn bestemd: CO2 omzetten in zuurstof.

De voorzitter van de stichting VEEN was op vakantie in Spanje en heeft tot zijn spijt niet mee kunnen werken aan het planten van bomen.
Wel heeft hij voor alle werkers sangria, een echt Spaans drankje, laten over komen, waar we samen van hebben kunnen genieten.

 

 

 

 

 

 

Beheerplan VEEN-gronden

In week 38 is begonnen met de werkzaamheden aan de Lagebrugweg. Aan de westzijde wordt een plas-dras situatie gemaakt, gunstig voor de bio-diversiteit (o.a. insecten, amfibieën). Het is ook goed voor de hydrologie, omdat SBB verder noordwaarts een stuwtje gaat plaatsen; de waterstand wordt dan hoger en stabieler en geeft tegendruk voor het Zinkske.

 

 

 

Stichting VEEN voert op haar percelen het 3V-beheer. Op het voorlichtingspaneel bij ons perceel aan de Lage Brugweg (klik op foto voor vergroting) staat dit beheer kort uitgelegd. De tekst daarvan ziet u hieronder. Voor uitgebreidere informatie over het door VEEN gevoerde beheer kunt u hieronder klikken op de knop "Lees meer: Het 3V-beheer".

Welkom in veenreservaat Lage Brugweg !

Op dit perceel wordt door stichting VEEN het 3V-beheer gevoerd:

  • Vernatting: de twee laagtes op het perceel zijn afgedamd zodat een hogere grondwaterstand ontstaat. Dit is gunstig voor de soortenrijkdom op het perceel zelf, maar zorgt ook voor een stabiele hoge waterstand in de Peelrestanten zoals het Zinkske aan de overkant van de weg. Een hoge, stabiele waterstand bevordert daar de groei van hoogveen.
  • Verschraling: het perceel wordt jaarlijks gehooid en het maaisel afgevoerd. Door die verarming krijgen meer soorten planten de kans om te groeien en ontstaat op den duur een bloemrijk schraalgrasland.
  • Verruiging: het raster is een aantal meters terug geplaatst. De ruigtes die daar ontstaan zijn een goede schuil- en/of broedmogelijkheid voor allerlei insecten, vogels, vlinders en zoogdieren. 

Door het gevoerde beleid ontstaan er ook allerlei overgangen (o.a. hoog-laag, nat-droog, voedselrijk-voedselarm). Deze overgangen worden gekenmerkt door een grote soortenrijkdom aan planten en dieren. 

 

Foto Gallerij

Contact gegevens

Stichting VEEN

p.a. Het Haze-pad 17

5768 AB  Meijel

T: 077 466 2268

E:

Logo Stichting DOEN