Deze enkele grondwatermeter geeft aan hoeveel meter beneden het maaiveld (landoppervlak) het grondwater zich bevindt op dit hoogste deel van het struinpad. Het regenwater zakt hier de grond in en komt bij de dubbele grondwatermeter bij het startpunt van het struinpad in het Molentje weer naar boven.

Deze grondwatermeter staat op het hoogste deel van het struinpad (ongeveer 34 meter + NAP) op de hoek van de Helenaveenseweg en de Belgenhoek. Het grondwater zit hier diep: meestal tussen 3 à 4 meter onder het maaiveld. Regenwater zakt hier (in het direct ten zuiden ervan gelegen bosgebied) vrij snel de grond in (inzijging) tot op een diepte van ongeveer 10 meter. Daar bevindt zich een moeilijk doorlatende (klei) laag (de zogenaamde Formatie van Breda). Ondergronds stroomt het water over die laag naar het zuiden om enkele jaren later in het lager gelegen Molentje (bij de dubbele grondwatermeter) als kwelwater weer naar boven te komen.
Dit is het meest noordelijke punt van het struinpad, maar je kunt het ook als beginpunt gebruiken. Op dit punt is ook een schuilhokje aanwezig, dat geschikt is als picknickplaats.

Contact gegevens

Email:

NL52TRIO0391184776 t.n.v.Stichting VEEN

 

Laatste nieuws

Logo Stichting DOEN