Struinpad punt 4

kaart 4

U struint hier dwars door een weilandje van stichting VEEN; het is één van de drie naast elkaar gelegen weilandjes, ieder ongeveer anderhalve hectare groot, die gescheiden worden door brede houtwallen. Door het beheer is hier een bloemrijk schraalgrasland op een veenondergrond ontstaan. Meer weten..

 DSC4286 klein III 7 19 klein

 

Hier voert het struinpad dwars over een bloemrijk weiland dat in beheer is bij de stichting VEEN. De brede houtwallen tussen de drie perceeltjes zijn een waar paradijs voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Het beheer bestaat hier vooral uit verschraling door het ieder jaar te hooien en niet te bemesten. In het najaar vindt soms ook korte tijd nabegrazing plaats; daarna wordt ervoor gezorgd dat het perceel met een ruige begroeiing de winter ingaat, zodat insecten en kleine zoogdieren er een veilige plek hebben. Door dit beheer ontstaat steeds meer voedselarmoede en daardoor een grotere biodiversiteit (soortenrijkdom). Vooral in het voorjaar kunt u hier genieten van dit soortenrijke, kleurrijke en bloemrijke schraalgrasland.
Zie punt 6 voor een verdere beschrijving van het beheer door stichting VEEN.
Er is hier sprake van een veenweide, omdat er nog ongeveer een meter veen aanwezig is. Door het weiland loopt een kronkelend pad, dat in het zomerhalfjaar om de twee weken gemaaid wordt door Harrie Loomans uit Neerkant, bestuurslid van stichting VEEN. Harrie doet dat met zijn kleine tractor met maaibalk.

 

4

Contact gegevens

Miriam Willems (secretaris)

E:

NL52TRIO0391184776
t.n.v. Stichting VEEN

Laatste nieuws

Logo Stichting DOEN