Struinpad punt 6

kaart 6

Het pad voert hier dwars door een 7 hectare groot grasland van stichting VEEN, dat door het beheer steeds soortenrijker en bloemrijker wordt. Meer weten..

 DSC4330 klein   DSC4515 klein 

Het pad voert hier dwars door een 7 hectare groot grasland van stichting VEEN. Na verwerving was het perceel veel te voedselrijk en daarom is het eerst enkele jaren uitgemergeld door het zaaien en oogsten van mais, graan en suikerbieten. Daarna heeft de stichting dit perceel ingezaaid met een gras- en kruidenmengsel van ongeveer 20 soorten. Hier wordt het typerende 3V-beheer gevoerd:
- Vernatting: afwaterende sloten zijn afgedamd, waardoor de grondwaterstand stijgt. Daarmee wordt een bijdrage geleverd aan het hoogveenherstel in de aangrenzende kleine Peelreservaten Zinkske en Scherliet. Daarvoor is namelijk een hoge en stabiele grondwaterstand nodig.
- Verschraling: door niet te bemesten en jaarlijks na 1 juli te hooien wordt de voedselarmoede en daarmee samenhangend de soortenrijkdom vergroot. In het najaar wordt soms ook nog kort (tot maximaal 1 november) nabegraasd om nog een verdere verschraling te bewerkstelligen. Maar daarna wordt de vegetatie nog de kans gegeven om te groeien zodat er schuilmogelijkheden overblijven voor allerlei insecten en kleine zoogdieren.
- Verruiging: het raster om het weiland is niet op de perceelgrens geplaatst, maar een aantal meters terug. Hierdoor ontstaat er meer variatie in het landschap en worden gradiënten (overgangen) gecreëerd: van voedselrijker naar voedselarmer, van natter naar droger, van meer naar minder beschutting, van meer naar minder openheid enz. Hoe meer gradiënten, hoe meer biodiversiteit (soortenrijkdom).

6 klein

Contact gegevens

Miriam Willems (secretaris)

E:

NL52TRIO0391184776
t.n.v. Stichting VEEN

Laatste nieuws

Logo Stichting DOEN